• Privacy

  In het voorjaar van 2018 heb ik een viertal bibliotheken in de Achterhoek ondersteund bij het voldoen aan de eisen voor de bescherming van de persoonsgegevens.

 • Om mijn opdrachtgevers op een goed niveau van dienst te zijn, heb ik me geschoold op dit gebied:

  Train de trainer Privacy in de Frontoffice
  Expertsessie: Privacy & digitaal gegevensbeheer
  Opleiding Privacy & Data Protection Officer

   

 • Inmiddels ben ik aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming voor deze bibliotheken (geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens) en opgenomen in het FG-register van de Privacy Academie.

 • Met deze scholing en mijn brede ervaring kan ik ook uw organisatie adequaat adviseren en begeleiden om te voldoen aan de eisen voor bescherming van persoonsgegevens.

  Meer info...Contact Opnemen

Welkom bij de Digicaris

De Digicaris vormt als informatiespecialist een brug tussen ict-specialisten en bibliotheekprofessionals, tussen organisatiedoel en communicatiemiddel, tussen leveranciers van het product en de mensen die het in uw organisatie implementeren. De Digicaris helpt om de gebruikerswensen en de organisatiedoelen door te laten vertalen naar gebruiksvriendelijke dienstverlening.

Door bezuinigingen worden veel bibliotheken gedwongen om hun digitale diensten te outsourcen en hun specialisten te ontslaan maar tevens geven bibliotheken en de overheid aan dat digitale innovatie van levensbelang is. 

De Digicaris geeft u de mogelijkheid om kennis en ervaring op projectbasis in te huren zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen! We streven ernaar om de opdrachtgever wat betreft technisch onderhoud volledig te ontzorgen.

Wie is de Digicaris?